Impressum

Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową:

zooplus SE
Sonnenstr. 15
80331 Munich
Tel: 01865 951 301

www.zooplus.pl
service@zooplus.pl
Siedziba firmy: Monachium
Wpisana do rejestru handlowego. Sąd Rejonowy w Monachium
Numer w rejestrze handlowym: HRB 273759
VAT ID: DE 200 164 421
NIP PL5263041909
Zarząd firmy: Geoffroy Lefebvre, Andreas Maueröder

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Stefan Goetz

zooplus nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich, które są dostępne poprzez hiperłącza na stronach internetowych zooplus SE.

Wszystkie treści są chronione prawem autorskim. Zwracamy uwagę, że wykorzystanie zdjęć, tekstów lub ich części w publikacjach drukowanych lub internetowych wymaga pisemnej zgody zooplus SE.

Kontakt