Polityka poufności

Szanowni Odwiedzający naszą stronę internetową, ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniższe informacje mają na celu wyjaśnienie, jakie dane zbieramy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub stron internetowych dostępnych za jej pośrednictwem.

Przegląd

1. Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych na tej stronie?

Poniższe informacje wyjaśnią, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane. Spółka zooplus SE (zwana dalej „zooplus”) z siedzibą w Sonnenstrasse 15, D-80331 Munich jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z obsługi klienta. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ph@hwdata.de. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

2. Jakie dane są przetwarzane na naszej stronie internetowej?

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka wysyła różne dane do naszych serwerów. Służy to wyłącznie optymalizacji technologii, konfiguracji i stabilności naszej strony internetowej, jak również bezpieczeństwu systemu. Gromadzimy dane logowania z pliku, w tym adresy IP.

3. Czy na stronie wykorzystujemy pliki cookies?

Tak, na naszej stronie internetowej używane są różne pliki cookies. Szczegółowe informacje o tym, jak one działają, jak można je usunąć lub zapobiec ich zapisywaniu, można znaleźć w Informacjach o ochronie danych osobowych oraz w Centrum preferencji.

4. Czy na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi analityki internetowej?

Tak, współpracujemy z różnymi dostawcami usług w celu projektowania i optymalizacji działania strony internetowej, zgodnie z naszymi wymaganiami. Szczegółowe informacje o tych usługodawcach, działaniu narzędzi analitycznych oraz sposobie dezaktywacji tych narzędzi można znaleźć w Centrum Preferencji.

5. Czy przekazujemy państwa dane osobom trzecim?

Nie. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim. Ponadto zapewniamy, że mamy podpisane umowy ze wszystkimi dostawcami zewnętrznymi.

6. Z kim mam się skontaktować, jeśli mam jakieś pytania?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: service@zooplus.com.

Informacje o ochronie danych osobowych

1. Zakres i definicje

Celem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych jest poinformowanie, jakie dane osobowe są gromadzone na stronach internetowych zooplus i w jakim celu są one przetwarzane. Jeśli zamieszczamy linki do innych stron, nie mamy wpływu na ich treść ani na obowiązujące tam przepisy o ochronie danych osobowych. Zalecamy, aby zapoznać się z polityką prywatności na stronach internetowych, do których prowadzą linki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i udostępniane stronom trzecim.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

a) Tworzenie tzw. plików rejestrowych

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy tak zwane dane dostępowe, które obejmują adres IP i zapisujemy je w pliku rejestrowym. W pliku rejestrowym zapisujemy również nazwę żądanej strony internetowej, pobierany plik, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. referencyjny adres URL (poprzednio odwiedzana strona), jak również dostawcę żądającego usługi.
Podstawa prawna: GDPR Artykuł 6, (1) (f)

b) Cookies i Pixels

Oprócz plików rejestrowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z usług dostępnych za jej pośrednictwem, wykorzystywane są tzw. pliki cookies i inne technologie (np. pixels). Szczegółowe informacje na temat plików cookies i innych technologii wykorzystywanych podczas korzystania z naszej strony internetowej, długości przechowywania oraz informacje o tym, jak można usunąć zebrane dane, znajdują się w Centrum Preferencji. Należy pamiętać, że ogólne zablokowanie plików cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na naszej stronie internetowej. Rozróżniamy następujące rodzaje plików cookies.

Niezbędne (techniczne) cookies

Niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w Państwa systemie. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Preferencji.
Podstawa prawna: GDPR Artykuł 6, (1) (f)

Cookies analityczne

Takie pliki cookies umożliwiają nam analizowanie wizyt w sklepie internetowym w celu pomiaru i poprawy wydajności naszej strony internetowej. Wszystkie informacje zapisane w takich plikach cookies są sumowane i dlatego są one anonimowe. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Preferencji.
Podstawa prawna: GDPR Artykuł 6, (1) (a)

3. Prawa użytkownika w zakresie przetwarzania danych

W każdej chwili mogą Państwo prawo zażądać od zooplus potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe; mają Państwo również prawo do uzyskania informacji na temat danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, jak również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub zażądania przeniesienia danych. Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, odwołania lub sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych.

Kontakt