Privacybeleid

Beste bezoekers aan onze website, wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen en verwerken in het kader van het gebruik van onze website of de webpagina’s die via deze website toegankelijk zijn.

Overzicht

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming op deze website?

In de onderstaande informatie leggen we uit hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. zooplus SE (hierna “zooplus”) aan de Sonnenstrasse 15, D-80331 München is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de context van het dienstengebruik door de klant. U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken via ph@hwdata.de. Hier vindt u meer informatie.

2. Welke gegevens worden op onze website verwerkt?

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw webbrowser verschillende gegevens naar onze servers. Deze zijn alleen bedoeld voor het optimaliseren van de technologie, configuratie en stabiliteit van onze website en tevens voor onze systeembeveiliging. Wij verzamelen logbestandgegevens, waaronder IP-adressen.

3. Gebruiken we cookies op de website?

Ja, wij gebruiken verscheidene cookies gebruikt voor onze website. Gedetailleerde informatie over hoe deze werken, hoe u ze kunt verwijderen of kunt voorkomen dat ze worden opgeslagen, vindt u in onze Privacy-informatie in het Preference-Centre.

4. Gebruiken we analytische hulpprogramma’s voor onze website?

Ja, we werken samen met verschillende serviceproviders die onze website ontwerpen en optimaliseren aan de hand van onze vereisten. Gedetailleerde informatie over deze serviceproviders, de functionaliteit van de analytische hulpprogramma’s en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u ook in het Preference-Centre vinden.

5. Spelen we uw gegevens door aan derden?

Nee. Wij geven uw gegevens nooit door aan niet-geautoriseerde derden. Bovendien garanderen wij dat we contractuele overeenkomsten met al onze externe providers hebben gesloten.

6. Met wie neem ik contact op als ik een vraag heb?

U kunt schrijven naar service@zooplus.com als u vragen hebt over de gegevensbescherming.

Informatie over gegevensbescherming

1. Bereik en definitie

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is informatie te verschaffen over welke persoonsgegevens worden verzameld via de zooplus websites en voor welk doel deze worden verwerkt. Wanneer wij een link geven naar andere pagina’s, dan hebben wij noch enige invloed noch enige controle over de inhoud van die pagina’s, noch over de geldende regelgeving wat betreft de gegevensbescherming. Wij raden u aan het privacybeleid op de gelinkte webpagina’s door te nemen om te bepalen of en in welke mate persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en toegankelijk voor derden worden gemaakt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

a) Het maken van zogenaamde logbestanden

Wanneer u onze website opent, verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens, waaronder het IP-adres, en slaan deze in een logbestand op. In het logbestand wordt ook de volgende informatie opgeslagen: de naam van de webpagina die u zocht, het opgeroepen bestand, de datum en tijd van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, een melding dat het oproepen is gelukt, type en versie van browser, het besturingssysteem, de zogenaamde verwijzende URL (de pagina die hiervoor werd bezocht) en tenslotte de provider die het verzoek indient.
Juridische basis: AVG artikel 6, (1) (f)

b) Cookies en pixels

Behalve logbestanden worden ook zogenaamde cookies en vergelijkbare technologieën (bijv. pixels) gebruikt wanneer u onze website bezoekt en de diensten gebruikt die via deze website toegankelijk zijn. Details over de cookies en technologieën die worden gebruikt bij een bezoek aan onze website, de opslagduur en informatie over hoe u de verzamelde gegevens kunt verwijderen, vindt u in het Preference-Centre. Wij wijzen u erop dat een algemene uitschakeling van cookies tot functionele beperkingen van onze website kan leiden. Wij maken onderscheid tussen deze verschillende cookie-typen:

Noodzakelijke (technische) cookies

Bepaalde cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en die niet kunnen worden uitgeschakeld in uw systeem. In het Preference-Centre vindt u meer informatie.
Juridische basis: AVG artikel 6, (1) (f)

Prestatiecookies

Prestatiecookies stellen ons in staat de bezoeken aan onze webshop te analyseren, zodat wij de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt bij elkaar gevoegd en is dus anoniem. In het Preference-Centre vindt u meer informatie.
Juridische basis: AVG artikel 6, (1) (a)

3. Uw rechten ten aanzien van gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht bij zooplus na te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en het recht informatie over deze persoonsgegevens te ontvangen. U hebt ook het recht deze gegevensverwerking te corrigeren, verwijderen en beperken, en tevens te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens of uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen of om het overdragen van gegevens te verzoeken. Alle verzoeken voor informatie, herroepingen of bezwaren met betrekking tot het verwerken van gegevens moeten per e-mail naar de in het impressum vermelde contactgegevens worden gestuurd. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie mocht er sprake zijn van schendingen van de gegevensbescherming.

Contact